Loading…
Attending this event?
Back To Schedule
Friday, July 1 • 18:00 - 19:00
In loop we trust |COLOMA BERTRAN

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Log in to leave feedback.
Coloma Bertran

(CAT)
Taller d’experimentació a partir de la idea de loop: treballarem a partir d’idees breus (en bucle) i jugarem amb diferents rols, de solista a acompanyant. Coneixaràs diferents tècniques de la mà dreta que et permetran sentir-te més lliure amb l’arc: patrons rítmics, pizzicatos, chops i recursos d'altres instruments. Descobreix quin equipament necessites i quines possibilitats creatives t'ofereix la tècnica del loop.

(CAST)
Taller de experimentación a partir de la idea de loop: trabajaremos a partir de ideas breves (en bucle) y jugaremos con distintos roles, de solista a acompañante. Conocerás técnicas de la mano derecha que te permitirán sentirte más libre con el arco: patrones rítmicos, pizzicatos, chops y recursos de otros instrumentos. Descubre qué equipamiento necesitas y qué posibilidades creativas te ofrece la técnica del loop.

(ENG)
Experimentation workshop based on the idea of loop: we will work from short ideas (in a loop) and we will play with different roles, from soloist to accompanist. We will learn the techniques of the right hand that will allow us to feel more free with the bow: rhythmic patterns, pizzicatos, chops and resources of other instruments. Find out what equipment you need and what creative possibilities the loop technique offers you.


Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST

Attendees (3)