Loading…
Attending this event?
Back To Schedule
Friday, July 1 • 18:00 - 19:00
Estratègies per improvisar sobre progressions harmòniques / Strategies for improvising on harmonic progressions / Strategies for improvising on harmonic progressions |APEL·LES CAROD

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Log in to leave feedback.
Apel·les Carod

(CAT)
Treballarem la improvisació sobre progressions harmòniques funcionals. Des d'un punt de vista jazzístic, però aplicable a qualsevol estil, veurem diferents exercicis que ens ajudaran a interioritzar l'harmonia i els seus moviments, per després poder realitzar improvisacions amb més profunditat i sentit harmònic. Posarem també èmfasi en la conducció de veus, en la tensió/resolució del fraseig i en la importància de connectar oïda i veu per improvisar melodies amb entitat.

(CAS)
Trabajaremos la improvisación sobre progresiones armónicas funcionales. Desde un punto de vista jazzístico, pero aplicable a cualquier estilo, veremos diferentes ejercicios que nos ayudaran a interiorizar la armonía y sus movimientos, para después poder realizar improvisaciones con más profundidad y sentido armónico. Haremos también énfasis en la conducción de voces, en la tensión/resolución del fraseo y en la importancia de conectar oído y voz para improvisar melodías con entidad.

(ENG)
We will work on improvisation over functional harmonic progressions. From a jazz point of view, but applicable to any style, we will look at different exercises that will help us internalize harmonies and their movements to then be able to improvise with more depth and harmonic sense. We will also emphasize voice leading, tension/resolution of phrasing, and the importance of connecting ear and voice to improvise meaningful melodies.Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST

Attendees (2)