Loading…
Back To Schedule
Saturday, July 2 • 13:00 - 14:00
The Chop Notation |ORIOL SAÑA

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Oriol Saña

(CAT)
De tots els timbres i tècniques de corda que han sorgit des de la música de Béla Bartók, el chop se situa com un dels desenvolupaments més universals i potencialment transformadors. No hi ha cap altra tècnica tan estesa que hagi estat incorporada a tants gèneres musicals, o que hagi esdevingut una part tan necessària de la nostra pedagogia i vocabulari. En aquest workshop treballarem diferents estils amb aquesta tècnica com el Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.

(CAST)
De todos los timbres y técnicas de cuerda que han surgido desde la música de Béla Bartók, el chop se situa como uno de los desarrollos más universales y potencialmente transformadores. No hay ninguna otra técnica tan extendida que haya sido incorporada a tantos géneros musicales, o que se haya convertido en una parte tan necesaria de nuestra pedagogía y vocabulario. En este workshop trabajaremos diferentes estilos con esta técnica tales como el Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.

(ENG)
Of all of the amazing new timbres and string techniques that have emerged since the music of Bela Bartok, chopping stands as one of the most universal and potentially transformative developments. No other extended technique has been so broadly incorporated into as many genres, or has become such an increasingly necessary part of our pedagogy and professional vocabulary. In this workshop we will work different styles with this technique such as Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.


Saturday July 2, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop

Attendees (1)